Welkom bij People in Process

People in Process staat voor persoonlijke begeleiding en teamontwikkeling.

Voortdurende veranderingen vragen continue aanpassing binnen organisaties. Hierbij veranderen structuren, processen en ook de behoefte aan specifieke competenties. Voor de organisatie bouwen wij aan het groeipotentieel van de medewerkers. Mensen beschikken zelf over hulpmiddelen om bepaalde situaties de baas te zijn. Het is de kunst om de juiste hulpmiddelen op juiste momenten in te zetten en daarmee de persoonlijke en/of organisatorische effectiviteit te vergroten.

Wij bieden begeleiding bij het (weer) in beweging komen en stappen zetten; bij het formuleren van doelen (persoonlijke, zakelijke of organisatorische) en de weg er naar toe.

Mogelijke interventies zijn management development trajecten, coachen, trainingen, intervisie, profieltesten, 360 graden feedback of interim management.

Sleutelwoorden in onze benaderingswijze zijn: persoonlijk inzicht, stimuleren van groei, vergroten van onderling begrip, betrokkenheid, enthousiasme, kennis , ontwikkeling, respect, humor, energie, positief en doelgericht.