Trainingen

Onze trainingen dragen bij aan een snellere en betere besluitvorming, open communicatie, verbeterde samenwerking met collega’s, verhoogde resultaat- en klantgerichtheid, een betere afstemming tussen bedrijfsdoelen en persoonlijke doelen en een toenemende inzet, luistervaardigheid, stressbestendigheid en actiebereidheid.

Alle thema’s kunnen in de vorm van een workshop, training of traject worden gegeven. Enkele voorbeelden:

Impact van leiderschap

Het resultaat van het leidinggevende traject is dat de leidinggevende weet op welke manier hij de medewerker kan beïnvloeden om te komen tot het door hem/haar gewenste resultaat. Zij leren het verschil tussen intentie en impact; kennen hun verantwoordelijkheden en zetten hun (ontwikkelde) vaardigheden bewust in.

Alle persoonlijke resultaten en ontwikkelpunten worden desgewenst vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP).

Thema’s: inzicht in eigen handelen, persoonlijke leiderschap, beïnvloeden, situationeel leiderschap, vertrouwen, gesprekstechnieken, intervisie.

Klantfocus

Mensen maken het verschil – de kracht van klantgerichtheid

Klantgerichte organisaties zijn succesvolle organisaties. Dat is niet verwonderlijk, want een echt klantgerichte organisatie toont zich geïnteresseerd in zowel de interne als externe klanten. Hoe leer je klantgericht denken én handelen? Hoe zet je de klant daadwerkelijk centraal?

Deze training geeft inzicht, voorbeelden en praktische oefeningen met als resultaat een positieve houding en klantgericht handelen.

Thema’s: inzicht in eigen handelen, communicatie, overtuigingen, aansluiten, adviseren, presenteren, regiemodel.

Leer je eigen stressmanagement

Een leven zonder stress is niet mogelijk. Er is echter en verschil tussen gezonde stress en ongezonde stress. Bewust leren omgaan met de individuele energiehuishouding levert gezonde, krachtige en positieve medewerkers op.

Thema’s: persoonlijke en organisatorische waarden, emotionele energiebalans, belemmerende overtuigingen en het nut van vragen stellen (aan jezelf en de ander).