Teamontwikkeling en Teambegeleiding

Wij begeleiden teams bij het verbeteren van de (interne) communicatie en de samenwerking. Kernpunten daarbij zijn: optimaal gebruik maken van de individuele mogelijkheden, herkennen en benutten van persoonlijke kwaliteiten en gedragsvoorkeuren binnen het team, kennis (van jezelf), begrip (hoe te ontwikkelen), acceptatie (van de ander), flexibiliteit (omgaan met veranderingen), prestatie (van het bedrijf). Kortom, de pijlers van een goed functionerend team.

Wij bieden ondersteuning aan teams die bepaalde gezamenlijke doelen willen bereiken. Procesbegeleiding kan in diverse situaties worden ingezet, zoals bij:

  • uiteenlopende meningen met betrekking tot het te volgen beleid
  • verslechterde werksfeer en sluimerende conflicten
  • onvrede over het functioneren van één of meerdere teamleden fusies en inkrimpingen

Teambuilding

Een leuke en leerzame dag voor het hele team! Het op een andere manier leren kennen van je collega’s; grappige oefeningen en actieve opdrachten in combinatie met een unieke locatie en catering. Bevordert op korte termijn de samenwerking en de verbinding en op lange termijn de effectiviteit en productiviteit.