Coachen

Mensen vormen de kern van uw onderneming. Is de kern gezond en de individuele mens binnen het geheel in staat om goed te functioneren, dan zal dit ten goede komen aan de onderneming in zijn geheel:

  • meer productiviteit
  • betere samenwerking
  • effectiever omgaan met veranderingen
  • minder risico op arbeidsongeschiktheid
  • minder ziekteverzuim

Wij bieden kortdurende begeleiding en helpen mensen om hun ontwikkeling te bevorderen en/of problemen die de ontwikkeling belemmeren inzichtelijk te maken. Samen gaan wij op zoek naar mogelijkheden om op een andere (betere) manier om te gaan met bepaalde problemen en/of uitdagingen. Mogelijke interventies naast coachen zijn profieltesten, 360 graden feedback en rollenspel.

Wij denken in mogelijkheden en oplossingen en kijken steeds welke benaderingswijze het beste bij de vraagstelling past.